ولسی جرگه - شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان
ولسی جرگه - شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان
wolesi.website
English,Pashtu,دری (فارسی),
About

ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en