سلام پوهنتون | کابل

salam.edu.af-بازدید: 138

پوهنتون سلام، توسط شماری از استادان مؤمن وهدفمند که درپوهنتون های مختلف داخل وخارج کشور به کار تدریس مصروف بوده اند، تهداب گذاری شده است. پوهنتون سلام، که دروزارت..

 Afghanistan Digital Collections; Afghanistan Digital Library; Afghan Center at Kabul University and University of Arizona Libraries

afghandata.org-بازدید: 121

Afghanistan Digital Library; Afghanistan Digital Collection; Digital Repository; Digital Repositories; Afghan Digital Libraries

 Jobless.af | Employing Afghanistan | Listing jobs with acbar.org and jobs.af

jobless.af-بازدید: 133

Our goal is to end unemployment in Afghanistan and coordinate all jobs in Afghanistan moving side by side with acbar and jobs.af.

 مرکز کاریابی افغانستان

kaarafghanistan.com-بازدید: 3

مرکز کار افغانستان که یک نهاد غیر دولتی میباشد توسط گروه از جوانان خدمت کار این سرزمین تاسیس شده و در زمینه کاریابی های مدرن به یک روش بی نظیر برای تمام اقشار جامعه..

 Darakht-e Danesh Library

ddl.af-بازدید: 136

Free and open educational resources for Afghanistan

 KhalidLemar | Welcome to Our Store

khalidlemar.com-بازدید: 1

Khalid Lemar multinational technology company that designs develops and manufactures smartphones smartphone accessories software and online services.
ورود کاربران
ثبت نام جدید
وارد شدن از فیسبوک
en